Færslur: 2015 Janúar

23.01.2015 11:54

REIÐNÁMSKEIÐ FYRIR BÖRN OG UNGLINGA


Fyrirhugað er að halda reiðnámskeið í Reiðhöllinni á Flúðum fyrir börn og unglinga.
Áherslur námskeiðsins miða við þjálfun knapa og hrossa með keppni í huga og verður námskeiðið keyrt samhliða Uppsveitadeild æskunnar.
Kennari verður Guðrún Svanhvít Magnúsdóttir.

Dagsetningar:
Mánudagur 9. febrúar
Mánudagur 23. febrúar
Fimmtudagur 5. mars (undirbúningur fyrir UÆ sem er 7.mars)
Mánudagur 9. mars
Mánudagur 23. mars
Þriðjudagur 7. apríl (undirbúningur fyrir UÆ sem er 11. apríl)
Mánudagur 20. apríl
Mánudagur 4. maí (undirbúningur fyrir UÆ sem er 9. maí)

Skráning á smarakrakkar@gmail.com fyrir 7. febrúar
Námskeiðsgjald 7.500,-
Kveðja, Æskulýðsnefnd Smára

18.01.2015 16:06

Tilkynning frá Reiðhöllinni á Flúðum

Vegna framkvæmda við steingólfin í Reiðhöllnni verður hún lokuð fyrir allri umgengni frá miðjum degi mánudaginn 19. janúar til og með fimmtudeginum 22. janúar.

Stjórn Reiðhallarinnar

12.01.2015 21:36

REIÐNÁMSKEIÐ FYRIR FULLORÐNA VETURINN 2015   

 Í vetur ætlum við halda reiðnámskeið fyrir fullorðna í samstarfi  við Þórarinn Ragnarsson, A-flokks sigurvegara Landsmóts 2014 og nýkrýndan gæðingaknapa ársins 2014.

Námskeiðið verður einstaklingsmiðað,    2 saman í hóp í 5 skipti.

Kennt verður aðra hverja viku og stefnt er á þessa daga:       2 febrúar, 16 febrúar, 2 mars, 16 mars og 30 mars.

Takmarkaður fjöldi plássa er í boði því gildir lögmálið fyrstur kemur fyrstur fær.

Skráning á smari@smari.is fyrir 26 janúar. 

Smárafélagar ganga fyrir. Verð á mann er 25.000 .-

09.01.2015 23:56

Tillaga stjórnar að lagabreytingum

Aðalfundur félagsins verður haldinn mánudaginn 26. janúar kl. 20:30 í Hestakránni. 

 

Við skoðun á lögum félagsins kom í ljós að þau voru að hluta til úrelt og þörfnuðust lagfæringar. Því var ákveðið að leggja fram tillögur að lagabreytingum á aðalfundi og eru gerðar tillögur við allar greinar laganna. Hér að neðan má sjá tillögur stjórnar, fyrst kemur greinin fram eins og hún er í lögunum en þar fyrir neðan er breytingartillagan (í rauðum lit).

Félagsmenn eru vinsamlegast beðnir að kynna sér þessar tillögur vel svo umræða um þær verði málefnalegar og árangursríkar.

 

1. grein

Nafn félagsins er: Hestamannafélagið Smári og er heimili þess og varnarþing í þeim hreppi sem formaður þess er búsettur í.

Breytt 1. grein

Nafn félagsins er Hestamannafélagið Smári. Heimili þess og varnarþing er á heimili formanns hverju sinni.

 

 

2. grein

Stefna félagsins er að stuðla að réttri meðferð hesta, góðri tamningu og vekja athygli á ágæti þeirra og hestaíþróttum. Þessu markmiði hyggst félagið ná með því meðal annars:

1. Að eignast góðan haslaðan skeiðvöll og halda þar hestaþing á ári hverju.

2. Að fræða félagsmenn um hesta, tamningu þeirra, hús, hirðingu og fóður fyrir þá og fl.

3. Að efla áhuga barna og unglinga á hestamennsku.

4. Að safna heimildum um starfsemi félagsins og varðveita það.

Breytt 2. grein

Tilgangur félagsins er að stuðla að hestamennsku félagsmanna, velferð hesta, góðri tamningu og vekja athygli á hestaíþróttum. Þessum tilgangi hyggst félagið ná meðal annars með því:

1.    Að fræða félagsmenn almennt um hesta, tamningu þeirra, aðbúnað, hirðingu, fóðrun, þjálfun og annað sem viðkemur velferð hesta.

2.    Að efla áhuga barna og unglinga á hestamennsku.

3.    Að eiga góðan keppnisvöll og halda þar keppnir.

4.    Að stuðla að lagningu reiðvega sem víðast á svæði félagsins og viðhalda þeim eins og efni og aðstæður leyfa.

 

 

3. grein

Félagsmenn geta allir orðið sem áhuga hafa á málefnum félagsins, enda njóti þeir ekki félagsréttinda í öðru hestamannafélagi. Heimilt er að taka þá sem njóta félagsréttinda í öðrum hestamannafélögum sem styrktar eða aukafélaga. Félagar að 16 ára aldri séu gjaldfríir en hafa hvorki atkvæðisrétt á fundum né kjörgengi í stjórn félagsins. Teljast þeir því aukafélagar.
 

Æski einhver að gerast félagi skal hann senda skriflega umsókn til stjórnar félagsins. Ef meirihluti stjórnar samþykkir umsóknina greiðist árstillag og þá telst hann fullgildur félagi í hestamannafélaginu Smára.

Úrsagnir úr félaginu skulu vera skriflegar og sendast stjórninni eigi síðar en á aðalfundi.

 

Breytt 3. grein

Félagsmenn geta allir orðið sem áhuga hafa á málefnum félagsins og hlíta lögum þess. Félagar að 16 ára aldri greiða ekki félagsgjald en hafa hvorki atkvæðisrétt á fundum né kjörgengi í stjórn félagsins.

Umsókn um inngöngu í félagið skal senda stjórn félagsins þar sem fram kemur nafn, kennitala, heimilisfang og netfang. Þegar stjórn félagsins hefur samþykkt umsóknina og umsækjandi greitt félagsgjald yfirstandandi starfsárs telst hann fullgildur félagi. Félagi öðlast keppnisrétt er hann hefur verið einn mánuð á félagaskrá.

Úrsagnir úr félaginu skulu vera skriflegar og sendast stjórninni eigi síðar en á aðalfundi.

 

 

4. grein

Félagsmaður sem skuldar árstillag frá fyrra ári eða stendur í skuld við félagið fyrir eitt eða annað hefur engin réttindi í starfi félagsins á nýju starfsári fyrr en hann hefur að fullu greitt skuld sína.

Breytt 4. grein

Fjórða grein er felld inn í grein 9 með smávægilegum orðabreytingum.

 

 

5. grein

Stjórn félagsins skipa fimm menn: Formaður, varaformaður, ritari, féhirðir og meðstjórnandi, kosnir til tveggja ára í senn. Annað árið skal kjósa formann og einn stjórnarmann en hitt árið þrjá stjórnarmenn. Að öðru leyti skiptir stjórnin með sér verkum. Verði stjórnarmaður sem hálfnaður er með kjörtímabil sitt kjörinn formaður skal kjósa annan í hans stað. Kjósa skal þrjá varamenn árlega og er sá fyrsti varamaður sem flest atkvæði hlýtur. Formaður er fulltrúi félagsins útávið og hefur umsjón með öllum framkvæmdum þess. Stjórnin boðar félagsfundi. Formaður setur fundi og skipar fundarstjóra og fundarritara. Í fundarboði skal tilgreint fundarefni. Varaformaður gegnir störfum formanns í forföllum hans. Ritari geymir bækur félagsins og ritar gerðabók á fundum. Féhirðir hefur fjárreiður félagsins með höndum og annast innheimtu. Hann heldur fé félagsins á vöxtum og hefur á hendi greiðslur allar. Þeir félagsmenn sem semja eiga reikninga félagsins vegna skulu hafa skilað þeim til féhirðis fyrir lok janúarmánaðar ár hvert.

Breytt 5. grein (verður 4. grein)

Stjórn félagsins skipa fimm einstaklingar, Formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og meðstjórnandi, kosnir til tveggja ára í senn. Annað árið skal kjósa formann og einn stjórnarmann en hitt árið þrjá stjórnarmenn. Að öðru leyti skiptir stjórnin með sér verkum. Verði stjórnarmaður sem hálfnaður er með kjörtímabil sitt kjörinn formaður skal kjósa annan í hans stað. Kjósa skal þrjá varamenn árlega og er sá fyrsti varamaður sem flest atkvæði hlýtur. Formaður boðar stjórnarfund svo oft sem þurfa þykir. Varaformaður gegnir störfum formanns í forföllum hans. Ritari skráir fundargerðir og gjaldkeri sér um fjármál félagsins, annast innheimtu og gerir fjárhagsáætlun. Stjórn skal varðveita sögu og eigur félagsins.

 

6. grein

Á innanfélagsmóti skulu hestar sem taka þátt í gæðingakeppni vera í eigu félagsmanna og hafi þeir ekki tekið þátt í gæðingakeppni annara félaga sama ár. Þeir sem koma fram í nafni félagsins á mótum þess skulu vera snyrtilega búnir og félaginu til sóma í hvívetna.

Breytt 6. grein (verður 5. grein)

Leggja skal samþykktir Landssambands hestamanna (L.H.) til grundvallar við skipulagningu og framkvæmd viðburða er varða íslenska hestinn. Þeir sem koma fram í nafni félagsins á mótum þess skulu vera snyrtilega búnir og vera félaginu í hvívetna til sóma.

 

 

7. grein

Félagsfundir skulu haldnir svo oft sem þurfa þykir eða ef 10 félagsmenn óska þess skriflega og tilgreina fundarefni. Fundur skal boðaður með sjö daga fyrirvara og er löglegur ef löglega er til hans boðað. Sé fundur ekki lögmætur má boða til hans á ný á venjulegan hátt og er hann þá lögmætur.

Breytt 7. grein (verður 6. grein)

Félagsfundir eru boðaðir af stjórn og skulu haldnir svo oft sem þurfa þykir eða ef 10 félagsmenn óska þess skriflega og tilgreina fundarefni. Fundur skal boðaður með fimm daga fyrirvara með auglýsingu á vefsíðu félagsins, á samskiptamiðlum eða með bréflegri tilkynningu.

 

 

8. grein

Aðlafundur fer með æðsta vald félagsins. Hann skal halda í janúarmánuði ár hvert og boða til hans með minnst 14 daga fyrirvara. Dagskrá aðalfundar sé:

1. Framlagðir endurskoðaðir reikningar félagsins fyrirsíðastliðið ár til úrskurðar.

2. Stjórnin leggur fram skriflega yfirlitsskýrslu um starfsemifélagins á liðnu ári.

3. Kosning stjórnar og varastjórnar.

4. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga og tveggja til vara.

5. Önnur mál.

Breytt 8. grein (verður 7. grein)

Aðlafundur fer með æðsta vald félagsins. Hann skal halda í janúarmánuði ár hvert og boða skal til hans með minnst 14 daga fyrirvara. Dagskrá aðalfundar er:

1.    Reikningar félagsins lagðir fram

2.    Skýrsla stjórnar

3.    Lagabreytingar ef fram koma

4.    Kosning stjórnar og varastjórnar

5.    Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga og tveggja til vara

6.    Ákvörðun félagsgjalds

7.    Fjárhagsáætlun fyrir næsta starfsár lögð fram

8.    Önnur mál

 

 

9. grein

Reikningsár félagsins er almanaksárið. Aðalfundur ákveður árstillag sem greiðist fyrir 1. mars ár hvert. Hafi félagsmaður ekki greitt árstillag fyrir 30 maí skal hann tekinn af félagaskrá. Hafi félagsmaður náð 65 ára aldri ber honum eigi skylda til að greiða árstillag til félagsins.

Breytt 9. grein (verður 8. grein)

Reikningsár félagsins er almanaksárið. Aðalfundur ákveður félagsgjald sem greiðist fyrir 1. mars ár hvert. Hafi félagsmaður ekki greitt félagsgjald fyrir 30 maí skal hann tekinn af félagaskrá. Félagsmaður sem skuldar félagsgjald frá fyrra ári eða stendur í skuld við félagið hefur engin réttindi í starfi félagsins á nýju starfsári fyrr en hann hefur að fullu greitt skuld sína. Hafi félagsmaður náð 65 ára aldri ber honum eigi skylda til að greiða félagsgjöld til félagsins.

 

 

 

10. grein

Lögum félagsins verður ekki breytt nema á löglega boðuðum aðalfundi, og geta skal þess í fundarboði, 2/3 greiddra atkvæð verða að samþykkja tillöguna.

Breytt 10. grein (verður 9. grein)

Lögum félagsins verður ekki breytt nema á löglega boðuðum aðalfundi og þarf 2/3 hluta greiddra atkvæða til að samþykkja lagabreytingar. Í fundarboði skal geta fyrirliggjandi lagabreytinga.

 

 

Ný grein í lögin (verður 10. grein)

Stjórn félagsins er heimilt að stofna nefndir innan þess og skulu þær bundnar af lögum félagsins og starfslýsingum sem stjórn setur á hverjum tíma. Nefndir sem hafa fjármuni undir höndum skulu gera skil til stjórnar strax að loknum störfum, eigi síðar en 1. desember.

 

 

11. grein

Ef um er að ræða að leysa upp félagið verður það að gerast á lögmætum aðalfundi, þar sem mættir eru minnst 3/4 þrír fjórðu atkvæðisbærra félagsmanna.

Verður það þá því aðeins gert að 2/3 tveir þriðju hlutar þeirra greiði því atkvæði, án tillits til þess hve margir eru mættir á fundinum. Sé samþykkt að leggja félagið niður skal boða tilauka aðalfundar til að staðfesta niðurstöðuna.

Verði félagið þannig leyst upp, skal varðveita eignir þess í útibúi Landsbankans á Selfossi. Verði ekki næstu 25 ár stofnað félag á starfssvæði félagsins sem starfar í líkum anda og lög þessi benda til, skal oddvitum á svæðinu falin ráðstöfun á eignum þess.

Breytt 11. grein

Ef um er að ræða að leysa upp félagið verður það að gerast á lögmætum aðalfundi, þar sem mættir eru minnst 20% atkvæðisbærra félagsmanna.

Verður það þá því aðeins gert að 2/3 tveir þriðju hlutar þeirra greiði því atkvæði, án tillits til þess hve margir eru mættir á fundinum. Sé samþykkt að leggja félagið niður skal boða til auka aðalfundar til að staðfesta niðurstöðuna.

Verði félagið þannig leyst upp, skal varðveita eignir þess í útibúi Arion banka á Selfossi. Verði ekki næstu 10 ár stofnað félag á starfssvæði félagsins sem starfar í líkum anda og lög þessi benda til, skal oddvitum á svæðinu falin ráðstöfun á eignum þess.

 

 

 

 

  • 1
Flettingar í dag: 15
Gestir í dag: 5
Flettingar í gær: 375
Gestir í gær: 58
Samtals flettingar: 2084159
Samtals gestir: 302648
Tölur uppfærðar: 3.4.2020 00:35:27